פעילות העמותה

בעמותה למען מדע מוסרי אנו מקדמים שקיפות ציבורית ופיקוח ראוי על ניסויים בבעלי חיים, לרבות באמצעות כיבוד החוקים הקיימים. לכן פעילותנו היא בחלקה הגדול משפטית. פעילות זו מבוצעת על ידי עורכי דין מיומנים ומנוסים, התורמים מזמנם וממרצם ומתנדבים בעמותה בשותפות מלאה למאבק למען בעלי החיים במעבדות.

להלן סקירה של כמה ממאבקי העמותה בעבר ובהווה: