המאבק נגד שיתוף ארגון איל"ף בפיקוח על הניסויים

בשנת 2008 הודיעה המועצה לניסויים בבעלי חיים על שילובם של נציגי עמותת איל"ף  (Israeli Laboratory Animals Forum), עמותה המאגדת עוסקים בתחום הניסויים בבעלי חיים במטרה לקדם עריכת ניסויים, כנציגי ציבור בוועדות הניסויים שבחברות התעשייתיות.

העמותה למען מדע מוסרי וארגונים נוספים למען בעלי חיים הובילו קמפיין ציבורי שכלל בין היתר פרסומים בתקשורת, דיונים בוועדות הכנסת ותכתובות משפטיות. אנו טענו כי בהסדר זה גלום ניגוד עניינים מובנה, שכן הוא מעניק לסוחרים בבעלי חיים ולאחרים שפרנסתם בתחום תפקיד מרכזי בפיקוח על הניסויים, בעוד הפיקוח נועד להבטיח את צמצום כמות הניסויים למינימום האפשרי. בעקבות זאת הקמנו צוות פעולה שיצא נגד הסדר זה ופעל בדרכים שונות לביטולו.

בעקבות הקמפיין הודיעה המועצה על ביטול ההסדר.

למידע נוסף