מאבקים לחשיפת מידע לציבור

בעמותה למען מדע מוסרי אנו מאמינים שאור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. אלא שניסויים בבעלי חיים נערכים בישראל רחוק מעין הציבור. על אף שחוקי המדינה מחייבים רשויות לחשוף מידע על פעילותן, שוב ושוב אנו נתקלים בסירוב לבקשות מידע, בגיבוי תואנות שונות ומשונות. לכן, איננו יודעים בדרך כלל כמה סובלים בעלי החיים במעבדות, וודאי שאין לנו דרך לשפוט האם כל אחד מהניסויים אכן הכרחי.

לכן, העמותה משקיעה משאבים רבים בחשיפת המידע על הניסויים בבעלי חיים ועל פעילות מנגנוני הפיקוח. לצורך כך אנו שולחים בקביעות דרישות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע התשנ"ח, וכשצריך אנו אף מנהלים בעניין זה הליכים משפטיים. פעילותנו בתחום זה הניבה לאורך השנים פירות רבים ומשמעותיים:

  • הליכי חופש מידע שניהלנו חשפו כי ניתן אישור להשתמש בכ-13 אלף עכברים בשנה לצורך ייצור נוגדנים חד-שבטיים. לתהליך פוגעני ואכזרי זה יש חלופה מדעית מוכרת ומאושרת, והוא נאסר לשימוש במדינות מערביות שונות. מוסד החלופות של האיחוד האירופי אף המליץ לאסור עליו.
  • הליכי חופש מידע שניהלנו חשפו שהמועצה לניסויים בבעלי חיים לא נקטה צעדים מספקים ליישום לקחי מבקר המדינה. בשנת 2004 פרסם מבקר המדינה רשימה של ליקויים באופן שבו המועצה לניסויים בבעלי חיים ומוסדות להשכלה גבוהה מפקחים על ניסויים. בשנת 2011 קבע המבקר כי המועצה עדיין נטולת מנגנון פיקוח יעיל וקרא לה לשפר את האיזון בין החוקרים העוסקים בניסויים בחיות לבין נציגי ארגונים למען בעלי חיים. המבקר ציין כי במקרים רבים חיות מומתות ללא הצדקה והמליץ לשפר את רווחת בעלי החיים המוחזקים על ידי מוסדות המחקר.
  • הליכי חופש מידע שניהלנו חשפו כי המועצה לא קבעה קריטריונים למתן אישור לוועדות "פיקוח" פנימיות של המוסדות העורכים ניסויים. לאורך השנים אישרה המועצה למוסדות כאלה "לפקח" על עצמם, כולל לחברות הפועלות למטרות רווח.
  • הליכי חופש מידע שניהלנו, לרבות פנייה לבית המשפט, הובילו לראשונה בישראל לחשיפת פרוטוקולים מדיוני המועצה לציבור.
  • הליכים שניהלנו, כולל פניות לבית המשפט העליון ובקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, הובילו, לראשונה בישראל, למִחשוּב הליך הגשת הבקשות לאישורי ניסויים ולהקמת מאגר מידע שירכז את הנתונים בנושא, כדי שניתן יהיה להעביר את המידע לציבור, לרבות תוך ביצוע חיתוכים סטטיסטיים שונים.
  • בעקבות קבלת עתירה שהגשנו, נמסר לידינו מידע רב וחשוב על הפיקוח על חוות סחר הקופים לניסויים שבמושב מזור. מידע זה, שכלל את נתוני היבוא והיצוא של החווה, דוחות ביקורת של הרשות, נתוני לידות ותמותה ועוד, לימד על כשלים קשים בפיקוח על פעילות החווה (עת"מ 1590/08, העמותה למען מדע מוסרי נ' רשות הטבע והגנים).
  • בפברואר 2015 התקבלה עתירה שהגשנו נגד יו"ר המועצה לניסויים בבעלי חיים בדרישה לקבל את מלוא המידע הסטטיסטי המאוחסן במאגר המידע של המועצה (עת"מ 14037-05-12, העמותה למען מדע מוסרי נ' יו"ר המועצה לניסויים בבעלי חיים). בעקבות זאת פרסמה המועצה טבלה המפרטת את המידע הסטטיסטי על כלל הניסויים שנערכו בישראל מאז שנת 2007, ברמת הניסוי הבודד, וביחס לכל ניסוי: מספר בעלי החיים, מינם הביולוגי, רמת הסבל בניסוי, גורל בעל החיים לאחר הניסוי והתחום הכללי שבו נערך הניסוי. בפסיקתו חייב בית המשפט את המועצה למסור גם את שם המוסד שבו נערך הניסוי, אך נושא זה נמצא בערעור בפני בית המשפט העליון (עע"מ 1704/15, האוניברסיטה העברית ואח' נ' העמותה למען מדע מוסרי ואח').

למרבה הצער, חלק ניכר מפעולתנו לחשיפת המידע הצריכה הליכים משפטיים ממושכים והתגברות על התנגדות עזה מצד המועצה לניסויים בבעלי חיים ורשות הטבע והגנים. אנו מחויבים להמשיך ולפעול ל"חיטוי" המידע באור השמש. כמו כן, אנו פועלים להנחיל את התובנה שזכות הציבור לדעת את האמת על המתרחש במעבדות הניסויים.