שאלות נפוצות

בחלק זה נענה על מספר שאלות נפוצות. מומלץ להעמיק ולקרוא את מאמרי האתר, ושאר חלקי האתר.

ש: האם אתם מעדיפים שבני אדם יסבלו/ימותו רק כדי להציל בעלי חיים?

ת: לרוב רובם של הניסויים בבעלי חיים, השאלה הזו כלל לא רלוונטית. יתרה מזו, ההנחה הרווחת שמחקר בבעלי חיים מבטיח את התוצאות בבני אדם, שנויה במחלוקת מדעית קשה. למעשה, קיימים חוקרים רבים הטוענים כי מחקר בבעלי חיים הוא שגוי מבחינה מדעית, והוביל בעבר לכך שתרופות שנוסו בהצלחה על בעלי חיים גרמו לנזקים קשים ולמוות בקרב בני אדם. במקרים רבים נעשים ניסויים למרות שאפשר להחליפן בחלופות שאינן גורמות סבל לבעלי חיים והן גם תקפות יותר מבחינה מדעית. אנו קוראים להגברת השימוש בחלופות אלה.

ש: יש מועצה שמפקחת על הניסויים בבעלי חיים, וממילא הרבה חוקרים אוהבים חיות, אז מה הבעיה?

ת: הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים בישראל לקוי ביותר, כפי שעולה גם מדו"ח מבקר המדינה. מתוך היכרותנו רבת השנים עם הנושא, אנו בדעה שהפיקוח על הניסויים בישראל אינו אפקטיבי, ובמידה רבה הוא נעשה למראית עין בלבד.

העובדה שהמועצה המפקחת מעבירה את סמכויות הפיקוח לידי הגופים העורכים ניסויים, כך שלמעשה הם כביכול מפקחים על עצמם, היא רק אחת הדוגמאות לכך – לא ניתן לצפות מחברה הפועלת למטרות כלכליות, לשקול את טובת בעלי החיים לפני שיקוליה הכלכליים. לשם כך אמור להיות פיקוח חיצוני, אך לצערנו הגוף המפקח אינו ממלא את תפקידו.

במצב עגום זה, אין פלא שתחקירים שכללו צילומי וידאו מתוך המעבדות, הראו פעם אחר פעם זלזול בנהלים, ואדישות מזעזעת לגורל בעלי החיים במעבדות. אשר לאנשים העוסקים בכך בפועל, הם מצויים בצבת של אינטרסים כלכליים ואקדמיים; בנוסף, ייתכן שעם הזמן מתפתחת אטימות חושים שמחוזקת על-ידי הטענה הרווחת לגבי התרומה לאנושות של הניסויים – ובדרך כלל אין מי שעוצר לבדוק את תקפותה המדעית.

ש: האם יושמו הליקויים המשמעותיים בפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, שפורסמו בדו"ח מבקר המדינה?

ת: יישום לקחי דו"ח מבקר המדינה נעשה בצורה המלמדת שדברי המבקר ורוחם, לא הופנמו (שלא לומר למראית עין). העמותה נאלצת להמשיך ולפעול בדרכים ציבוריות ומשפטיות כדי לאלץ את המועצה לניסויים למלא את ייעודה.

ש: האם אכן יש חלופות לניסויים בבעלי חיים, וכמה חלופות אושרו בישראל?

כן, בהחלט יש חלופות מעולות, אך במקרים רבים חוקרים מעדיפים את האפשרות המוכרת של חיים שימוש בבעלי חיים, משיקולים של אילוצים כספיים, אקדמיים, ושיקולי זמינות ונוחות. המועצה לניסויים בבעלי חיים, מצידה, טרם אישרה אף לא חלופה אחת כמחייבת – למרות שחלופות רבות כאלה קיימות.

ש: מהו היקף הניסויים בבעלי חיים בישראל (אילו מינים, ומהן הכמויות)?

ת: המוסדות העורכים ניסויים אינם מעוניינים בחשיפת המידע, והמועצה לניסויים בבעלי חיים אף היא נוקטת במאמצים רבים למניעת פרסומו, והנתונים מושגים בקושי רב, ולא אחת נדרשים צעדים משפטיים כדי להשיגם. כתוצאה ממאבק משפטי של העמותה, פורסמו נתונים מספריים לגבי היקף הבקשות לניסויים. קישור לכתבה: nrg מעריב, 20.11.06: חשופים לציבור

עם זאת, הנתונים שהתפרסמו (כ-300 אלף בעלי חיים) אינם כוללים את מערכת הביטחון, לרבות צה"ל, המכון הביולוגי ועוד. להערכתנו, נערכים בישראל ניסויים בלמעלה מחצי מיליון בעלי חיים בכל שנה.

ש: מה מטרות המאבק הציבורי של העמותה למען מדע מוסרי?

ת: אנו מבקשים להביא לשינוי מהותי של היחס לבעלי חיים בתחום הניסויים, מן המצב הקיים היום.

אנו מבקשים לחנך ולהביא למתן מקום מרכזי גם לשיקולים המוסריים הכרוכים בשימוש בבעלי החיים.

אנו מבקשים להעשיר את השיח המדעי כך שהדוגמה המחייבת שימוש בבעלי חיים כברירת מחדל מובנת מאליה במחקר המדעי, תישבר. אנו מבקשים לקדם בדיקה עמוקה בדבר תקפותה המדעית של הדוגמה הזו, אשר כבר עתה היא שנויה במחלוקת.

אנו מבקשים לקדם את השימוש בחלופות לניסויים בבעלי חיים, שימוש ההולך ומתרחב במדינות רבות בעולם, ובעיקר באירופה.

תנאי הבסיס לקיום כל אלה הוא מינהל תקין, אכיפת החוק וגילוי מירבי של המידע לציבור. המצב הקיים היום הוא שהחוק אוסר על ביצוע ניסויים בבעלי חיים כאשר ניתן להשתמש בחלופות; והוא מחייב עשיית שימוש במספר מצומצם ככל הניתן של בעלי חיים, וגם זאת רק כאשר אין ברירה אחרת.

אחת הבעיות המרכזיות בישראל היא באכיפת החוק ובכך שהמידע, הן אודות הניסויים והן אודות הפיקוח עליהם, חסוי ואינו פתוח לעיון הציבור. הגופים המבצעים ניסויים מפקחים על עצמם. המועצה המפקחת על הניסויים אינה מבצעת את תפקידה. מצב זה פותח פתח לכך שלא רק שבעלי חיים רבים מדי סובלים, אלא שזה נעשה גם כאשר אין בכך כל צורך (אפילו על פי החלופות המוכרות כיום).

במצב הזה, אם החתול או הכלב שלך אבד, יכול להיות שהוא יסיים את חייו, בסבל רב, במעבדה; וזאת, בניסוי מיותר שיש לו חלופה מדעית מוכרת, וזאת פשוט מאחר שהשימוש בו זול וזמין יותר מרכישת חלופה מחו"ל.

ש: איך אפשר לעזור?

ת: אנו עוסקים בעיקר בתחומי הסברה וחינוך, מדע ומשפט. איננו מקבלים משכורת עבור פעולתנו, וכל הפעילים ובעלי התפקידים בעמותה מקדישים לפעילותה ימים ולילות, בהתנדבות. למרות זאת, פעילותנו דורשת משאבים כספיים ניכרים, הממומנים מכספי המתנדבים ומתרומות.

לפיכך אנו מבקשים הן עזרה כספית (לתרומה באמצעות האתר לחצו כאן) והן סיוע מקצועי – בעיקר מצד עורכי דין, אנשי תקשורת והסברה. בנוסף, אנו זקוקים למתנדבים לצורך הפעילות השוטפת.