תרומות

עזרו לנו להגן על בעלי החיים! לתרומה אונליין לחצו כאן

בסיבת התשלום נא למלא "תרומה". הקבלה תישלח אליכם במייל.

מולנו עומדים גופים אינטרסנטיים עתירי השפעה וממון. כל תרומה, גדולה או קטנה, עוזרת לנו לפעול למען בעלי החיים.

לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות והיא מאושרת כמוסד ציבורי מוכר לצורכי תרומות. תרומה לעמותה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.