תרומות

אנו נמצאים בתהליכי הקמה של אפשרויות תרומה אונליין.

בינתיים ניתן להעביר תרומות לחשבון הבנק שלנו:

חשבון ע"ש העמותה למען מדע מוסרי (ע"ר), חשבון מספר 111638, בנק הפועלים (12) סניף 754 (פנקס ת"א)
נא להודיע לנו על כל תרומה, כאן באתר או בפייסבוק, כדי שנדע למי להוציא קבלה

מולנו עומדים גופים אינטרסנטיים עתירי ממון. בעלי התפקידים בעמותה מקדישים לילות כימים לקידום המדע המוסרי. המשך הפעילות כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות, ולרוב המימון מגיע מכספי המתנדבים ומתרומות.

לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות והיא מאושרת כמוסד ציבורי מוכר לצורכי תרומות. תרומה לעמותה למען מדע מוסרי מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.