הבסיס הרעיוני ליחס לבעלי-חיים ולניסויים בבעלי-חיים / יריב גלבוע

רק שינוי ברעיונות המקובלים על רוב האוכלוסייה יכול להביא להפסקת הרס העולם, להפסקת הפשעים המבוצעים בבעלי-חיים ובכלל זה לביטול הוויוויסקציה ולהטבת מצב האנושות. חוק האוסר על ויוויסקציה ייחקק בישראל, למשל, רק לאחר טלטלה מחשבתית עזה של רוב האוכלוסייה, ולא לפני כן.